Skip to:

ประมูล

การประมูลทีวีดิจิตอล (Digital TV) ช่องธุรกิจ 24 ช่อง โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการประมูลช่องทีวีดิจิตอล (Digital TV)

กสท.พิจารณาราคาประมูลทีวีดิจิตอล

จากการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประเมินราคาช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ โดยช่องทั่วไปความละเอียดสูง (HD) ราคาเริ่มต้นประมูลช่องละ 1,000-3,000 ล้านบาท ช่องทั่วไป (SD) และช่องข่าว (SD) ไม่เกินช่องละ 500 ล้านบาท ส่วนช่องเด็ก (SD) ไม่เกินช่องละ 100 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้ส่วนนี้ กสท. จะนำไปแจกเป็นคูปองส่วนลดให้กับ 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อซื้อทีวีดิจิทัลหรือกล่องแปลงสัญญาณ ประมาณคูปองละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 ล้านบาท กสท.จึงต้องได้เงินประมูลช่อง HD ไม่ต่ำกว่าช่องละ 1,500 ล้านบาท และช่อง SD ไม่ต่ำกว่าช่องละ 200-300 ล้านบาท

กสทช. คาดค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล 15 ล้านบาทต่อปี

กสทช. อิงค่าเฉลี่ยค่าเช่าโครงข่ายทีวีดาวเทียมปีละ 11 ล้านบาท โดยระบบดิจิตอลภาคพื้นดินน่าจะสูงกว่าประมาณ 1.5-2 เท่า ทำให้กสทช.เสนอที่ 15 ล้านบาทต่อปี แต่ผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิทัลต้องการที่ 20 ล้านบาทต่อปี เมื่อกำหนดราคาโครงข่ายฯได้แล้วจะทำให้สามารถตั้งราคาเริ่มต้นประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลต่อไปได้

กสทช. กำหนดเวลาเปลี่ยนไปสู่ระบบรับส่งสัญญาณทีวีดิจิตอล

กสทช. วางแผนย้ายระบบรับส่งสัญญาณทีวีไปเป็นระบบดิจิตอล โดยมีเป้าหมายให้จำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่สามารถรับสัญญาณดิจิทัล ได้ไม่น้อยกว่า 80% ภายในปี 2560

หน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารทีวีดิจิตอล ได้ทางเว็บ tvdigital.in.th, ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/tvdigital.in.th, และทางทวิตเตอร์ twitter.com/TVDIGITALinth ^^