Skip to:

ประมูล

การประมูลทีวีดิจิตอล (Digital TV) ช่องธุรกิจ 24 ช่อง โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการประมูลช่องทีวีดิจิตอล (Digital TV)

สรุปซื้อซองประมูลทีวีดิจิตอล คาดเปิดประมูล ธ.ค. 56

ตามที่กสทช.ได้เตรียมเปิดประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง และได้เปิดให้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ได้มีบริษัทซื้อซองประมูลทั้งหมด 33 บริษัท รวม 49 ซอง

คาดค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลแพงกว่าราคาประมูล

ตามที่มีการกำหนดราคาตั้งต้นประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ 24 ช่องนั้น ยังมีต้นทุนสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ยังไม่ชัดเจนคือค่าบริการโครงข่าย ซึ่งอาจสูงถึงปีละ 60 ล้านบาทสำหรับช่องความคมชัดปกติ (SD) แพงกว่าที่กสทช.เคยประมาณไว้ที่ปีละ 15 ล้านบาทถึง 4 เท่าตัว รวม 15 ปีอาจสูงถึง 900 กว่าล้านบาท ซึ่งมากกว่าราคาตั้งต้นประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็กที่ 140 ล้านบาทถึงเกือบ 7 เท่าตัว

ร่างวิธีประมูลทีวีดิจิตอล คาดเปิดประมูล ส.ค.-ก.ย. 56

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมกสท. ได้อนุมัติ (ร่าง)ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุม กสทช.

ราคาขั้นต่ำประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ เหลือ 15,190 จาก 20,966 ล้านบาท

วันที่ 7 พ.ค. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติกำหนดราคาขั้นต่ำการประมูลทีวีดิจิตอล ช่องธุรกิจ 24 ช่อง มีมูลค่ารวม 15,190 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า 20,966 ล้านบาท (หายไปกว่า 5 พันล้านบาท) ที่ทางจุฬาฯเคยประมาณไว้ก่อนที่มีการปรับจำนวนช่องและก่อนรวมผลของประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศนท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือกฎมัสต์แคร์รี่ (Must carry)

ปัญหาทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะขยายตัว องค์กรสื่อค้านกสทช.

องค์กรวิชาชีพสื่อและกสทช.เสียงข้างน้อย ค้านการให้ช่อง 5, ช่อง 11, และไทยพีบีเอส ออกอากาศทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ ตามผังรายการเดิมและไม่มีหลักเกณฑ์ควบคุม ซึ่งช่องบริการสาธารณะนั้นต้องมีเนื้อหาที่เป็นข่าวและสาระไม่น้อยกว่า 70% และยังมีข้อห้ามเรื่องการโฆษณา หากกสทช.ไม่ทบทวนจะรวมตัวยื่นศาลปกครองและถอดถอน

สถานะและกำหนดการทีวีดิจิตอลล่าสุด

กสทช.ได้เลือก DVB-T2 เป็นมาตรฐานทีวีดิจิตอลไทย (Digital TV) โดยใช้คลื่นความถี่ 470-862 Mhz (UHF band IV/V) กำหนดสเปคทีวีและกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set-top-box) ต้องรองรับการแสดงผลภาพความคมชัดสูง (High Definition: HD 1920x1080i) และความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD 720x576i) และมีผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide: EPG) โดยมีการทดลองออกอากาศที่ตึกใบหยก 2 และจะใช้งานได้จริงภายในปี 2556 มีกำหนดระยะเวลาดังนี้

คาดราคาประมูลทีวีดิจิตอลสูตรใหม่ใกล้เคียงเดิม 20,700 ล้านบาท

หลังจากที่กสทช.ได้มีการปรับผังช่องทีวีดิจิตอลไปเมื่อ 18 มี.ค. 56 เป็น สูตร 3-7-7-7 รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ หัวหน้าคณะประเมินมูลค่าทีวีดิจิทัลประเภทธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดราคาประเมินโดยรวมจะอยู่ใกล้เคียงสูตรเดิม 5-5-10-4 คือประมาณ 20,700 ล้านบาท ซึ่งประเภทที่มีจำนวนช่องเพิ่มขึ้นจะมีราคาลดลง ส่วนประเภทที่จำนวนช่องลดลงจะมีราคาเพิ่มขึ้น

กสท.เลื่อนเวลาประมูลทีวีดิจิตอล ปรับมาตรฐานกล่องแปลงสัญญาณ (Set Top Box)

กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะ ร่างประกาศกสทช.เกี่ยวกับการประมูลทีวีดิจิตอล (Digital TV) โดยจะใช้เวลา 3 เดือน ทำให้การประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลอาจเลื่อนออกไปจากกรอบเวลาเดิม ซึ่งกำหนดไว้ว่า ประกวดราคาช่องบริการสาธารณะกลางปี 2556 ส่วนช่องบริการชุมชนปลายปี 2556 ส่วนช่องธุรกิจ 24 ช่อง (รวมช่องความละเอียดสูง (HD) 4 ช่อง) ช่วง ก.ค.-ส.ค. 2556

8 ยักษ์บรอดแคสต์ สนใจร่วมประมูลทีวีดิจิตอล

ช่อง3 ยังไม่สรุป, ช่อง7 ยังไม่สรุป, อสมท ช่องทั่วไป ช่องข่าว ช่องเด็ก, เวิร์คพอยท์ ช่องทั่วไป ช่องเด็ก, จีเอ็มเอ็ม แซท ช่องทั่วไป ช่องเด็ก, เนชั่น กรุ๊ป ช่องทั่วไป ช่องข่าว ช่องเด็ก, การ์ตูน มีเดีย ช่องเด็ก, โรส มีเดีย ช่องเด็ก

กสท.ปรับสัดส่วนช่องทีวีดิจิตอลใหม่ เพิ่ม HD, ข่าว และลด ทั่วไป, เด็ก

กสท.ปรับสัดส่วนช่องทีวีดิจิตอลใหม่ โดยได้เพิ่มช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) เป็น 7 ช่อง เพิ่มช่องรายการข่าวความคมชัดปกติ (SD) เป็น 7 ช่อง และได้ปรับลดช่องรายการทั่วไป (SD) ลดลงเหลือ 7 ช่อง ลดรายการเด็ก (SD) ลดลงเหลือ 3 ช่อง ซึ่งการปรับผังช่องในครั้งนี้ส่งผลให้คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ต้องกลับไปแก้ไขราคาประเมินมูลค่าคลื่นสำหรับแต่ละช่อง และอาจทำให้การประมูลต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้กสท.ยังได้มีม

หน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารทีวีดิจิตอล ได้ทางเว็บ tvdigital.in.th, ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/tvdigital.in.th, และทางทวิตเตอร์ twitter.com/TVDIGITALinth ^^