Skip to:

ช่อง

ทีวีดิจิตอล (Digital TV) จะมีช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้นเป็น 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น 24 ช่องธุรกิจ, 12 ช่องบริการสาธารณะ, และ 12 ช่องบริการชุมชน

บอร์ดกสท. ล็อกสเปคช่องบริการสาธารณะความมั่นคง

ที่ประชุมคณะกรรมการกสท. เมื่อ 17 เมษายน 2556 ได้มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 3:1:1 เห็นชอบคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ช่องบริการสาธารณะ ประเภทที่สอง เน้นความมั่นคงของรัฐ โดยเห็นตามคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ปัญหาทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะขยายตัว องค์กรสื่อค้านกสทช.

องค์กรวิชาชีพสื่อและกสทช.เสียงข้างน้อย ค้านการให้ช่อง 5, ช่อง 11, และไทยพีบีเอส ออกอากาศทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ ตามผังรายการเดิมและไม่มีหลักเกณฑ์ควบคุม ซึ่งช่องบริการสาธารณะนั้นต้องมีเนื้อหาที่เป็นข่าวและสาระไม่น้อยกว่า 70% และยังมีข้อห้ามเรื่องการโฆษณา หากกสทช.ไม่ทบทวนจะรวมตัวยื่นศาลปกครองและถอดถอน

บอร์ดกสท. กำหนดช่องทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ 4 ช่องรายเดิม 8 ช่องตามคุณสมบัติ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อ 25 มี.ค. 2556 ได้อนุมัติช่องรายการทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ ที่มี 12 ช่อง โดย 3 ช่อง (HD) ให้กับผู้ประกอบการเดิมตามมาตรา 82 และมาตรา 83 ของ พ.ร.บ.องค์จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.

กรรมการกสทช. นักวิชาการ ค้านให้ช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะกับช่อง5-11

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ทั้งสองท่านเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ไม่เห็นด้วยกับการยกช่องทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ แบบความคมชัดสูง (HD) ให้กับช่อง 5 และ ช่อง 11 เพราะขัดแนวทางปฏิรูปสื่อที่กสทช.วางไว้ เช่น ที่ผ่านมา ช่อง 5 นำเสนอข่าวสารและสาระประโยชน์ประมาณ 44% ที่เหลือเป็นเนื้อหาบันเทิง ซึ่งไม่ตรงกับกรอบช่องบริก

คาดราคาประมูลทีวีดิจิตอลสูตรใหม่ใกล้เคียงเดิม 20,700 ล้านบาท

หลังจากที่กสทช.ได้มีการปรับผังช่องทีวีดิจิตอลไปเมื่อ 18 มี.ค. 56 เป็น สูตร 3-7-7-7 รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ หัวหน้าคณะประเมินมูลค่าทีวีดิจิทัลประเภทธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดราคาประเมินโดยรวมจะอยู่ใกล้เคียงสูตรเดิม 5-5-10-4 คือประมาณ 20,700 ล้านบาท ซึ่งประเภทที่มีจำนวนช่องเพิ่มขึ้นจะมีราคาลดลง ส่วนประเภทที่จำนวนช่องลดลงจะมีราคาเพิ่มขึ้น

กสท.เลื่อนเวลาประมูลทีวีดิจิตอล ปรับมาตรฐานกล่องแปลงสัญญาณ (Set Top Box)

กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะ ร่างประกาศกสทช.เกี่ยวกับการประมูลทีวีดิจิตอล (Digital TV) โดยจะใช้เวลา 3 เดือน ทำให้การประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลอาจเลื่อนออกไปจากกรอบเวลาเดิม ซึ่งกำหนดไว้ว่า ประกวดราคาช่องบริการสาธารณะกลางปี 2556 ส่วนช่องบริการชุมชนปลายปี 2556 ส่วนช่องธุรกิจ 24 ช่อง (รวมช่องความละเอียดสูง (HD) 4 ช่อง) ช่วง ก.ค.-ส.ค. 2556

8 ยักษ์บรอดแคสต์ สนใจร่วมประมูลทีวีดิจิตอล

ช่อง3 ยังไม่สรุป, ช่อง7 ยังไม่สรุป, อสมท ช่องทั่วไป ช่องข่าว ช่องเด็ก, เวิร์คพอยท์ ช่องทั่วไป ช่องเด็ก, จีเอ็มเอ็ม แซท ช่องทั่วไป ช่องเด็ก, เนชั่น กรุ๊ป ช่องทั่วไป ช่องข่าว ช่องเด็ก, การ์ตูน มีเดีย ช่องเด็ก, โรส มีเดีย ช่องเด็ก

กสท.ปรับสัดส่วนช่องทีวีดิจิตอลใหม่ เพิ่ม HD, ข่าว และลด ทั่วไป, เด็ก

กสท.ปรับสัดส่วนช่องทีวีดิจิตอลใหม่ โดยได้เพิ่มช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) เป็น 7 ช่อง เพิ่มช่องรายการข่าวความคมชัดปกติ (SD) เป็น 7 ช่อง และได้ปรับลดช่องรายการทั่วไป (SD) ลดลงเหลือ 7 ช่อง ลดรายการเด็ก (SD) ลดลงเหลือ 3 ช่อง ซึ่งการปรับผังช่องในครั้งนี้ส่งผลให้คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ต้องกลับไปแก้ไขราคาประเมินมูลค่าคลื่นสำหรับแต่ละช่อง และอาจทำให้การประมูลต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้กสท.ยังได้มีม

กสท.พิจารณาราคาประมูลทีวีดิจิตอล

จากการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประเมินราคาช่องทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ โดยช่องทั่วไปความละเอียดสูง (HD) ราคาเริ่มต้นประมูลช่องละ 1,000-3,000 ล้านบาท ช่องทั่วไป (SD) และช่องข่าว (SD) ไม่เกินช่องละ 500 ล้านบาท ส่วนช่องเด็ก (SD) ไม่เกินช่องละ 100 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้ส่วนนี้ กสท. จะนำไปแจกเป็นคูปองส่วนลดให้กับ 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อซื้อทีวีดิจิทัลหรือกล่องแปลงสัญญาณ ประมาณคูปองละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 ล้านบาท กสท.จึงต้องได้เงินประมูลช่อง HD ไม่ต่ำกว่าช่องละ 1,500 ล้านบาท และช่อง SD ไม่ต่ำกว่าช่องละ 200-300 ล้านบาท

หน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารทีวีดิจิตอล ได้ทางเว็บ tvdigital.in.th, ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/tvdigital.in.th, และทางทวิตเตอร์ twitter.com/TVDIGITALinth ^^