Skip to:

ช่อง

ทีวีดิจิตอล (Digital TV) จะมีช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้นเป็น 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น 24 ช่องธุรกิจ, 12 ช่องบริการสาธารณะ, และ 12 ช่องบริการชุมชน

ช่อง 3 อ้างมติ กสท.ไม่ชัด เมินออกคู่ขนาน ลุ้น! ศาลชี้ชะตา 11 ต.ค.

ช่อง 3 ไม่รับมติบอร์ด กสท. ที่ให้ช่อง 33 เอชดี ที่เป็นช่องดิจิตอล นำผังรายการช่อง 3 อนาล็อกมาออกอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจอดำบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล ตัวแทนช่อง 3 เห็นว่า การที่ กสท. ให้บีอีซี มัลติมีเดีย เจ้าของช่องดิจิตอล ซื้อรายการของช่อง 3 อนาล็อก ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น ช่อง 3 จึงขอไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าศาลปกครองกลางจะมีคำสั่ง หลังเวลา 16.30 น. ของวันที่ 11 ต.ค. 2557

ช่อง 3 อนาล็อกมีทางออกบนช่อง 3 ดิจิตอล

ช่อง 3 อนาล็อกมีทางออกบนช่อง 3 ดิจิตอล ถ้ายินยอมให้ช่อง 3 ดิจิตอลบริหารจัดการทั้งหมดตามเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นและไม่ควรไปแก้ประกาศใดๆทั้งสิ้น ... สิ่งที่ กสท.จะพิจารณาคือการยื่นขอออนแอร์มาในนามของ 3 ดิจิตอลแบบครบถ้วน ทุกปัญหามีทางออก แต่ถ้าไม่ประสงค์จะเดินออก ก็มิอาจบังคับใจ แต่ก็ต้องตกอยู่ในสภาพที่กติกากลางกำหนดไว้ ถ้าคนใดแหกกฏ จะกระทบต่อคนอื่นๆทั้งหมด เขาก็คงไม่ยอมเช่นกัน กสทช. ก็ต้องรักษาความเป็นธรรมในกติกาที่ทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกันมาแต่แรก ไม่เชื่อก็ต้องถาม ช่อง7 ช่อง9 รวมช่อง ThaiPBS และ ฟรีทีวีดิจิตอลใหม่ทุกช่องว่าเขารับรู้กติกานี้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นหรือไม่อย่างไร

26 พ.ค.กล่องซีทีเอช ทรูวิชั่น เคเบิลไม่มีช่อง3 อะนาล็อก

ในวันที่ 26 พ.ค. 57 ผู้ที่รับชมช่อง 3 ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบบอกรับสมาชิก ทั้งกล่องซีทีเอชที่มีฐานลูกค้า 5แสนราย กล่องทรูวิชั่นจำนวนลูกค้า 2.4 ล้านราย และเคเบิลท้องถิ่นจำนวน 300 – 400 ราย จะไม่สามารถรับชมช่อง 3 อะนาล็อกได้แต่ยังสามารถรับชมช่อง 3 ดิจิตอล คือ ช่อง 3 แฟมิลี่ช่อง 3 เอสดี และ ช่อง 3 เอชดี ได้ตามปกติ ส่วนผู้ให้บริการโครงข่ายอื่นๆ อาทิ ซันบ็อกซ์ จีเอ็มเอ็ม แซด และพีเอสไอขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการโครงข่ายเองว่าจะนำช่อง 3 ในระบบอะนาล็อกเดิมไปออกอากาศหรือไม่

สรุปซื้อซองประมูลทีวีดิจิตอล คาดเปิดประมูล ธ.ค. 56

ตามที่กสทช.ได้เตรียมเปิดประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง และได้เปิดให้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ได้มีบริษัทซื้อซองประมูลทั้งหมด 33 บริษัท รวม 49 ซอง

คาดค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลแพงกว่าราคาประมูล

ตามที่มีการกำหนดราคาตั้งต้นประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ 24 ช่องนั้น ยังมีต้นทุนสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ยังไม่ชัดเจนคือค่าบริการโครงข่าย ซึ่งอาจสูงถึงปีละ 60 ล้านบาทสำหรับช่องความคมชัดปกติ (SD) แพงกว่าที่กสทช.เคยประมาณไว้ที่ปีละ 15 ล้านบาทถึง 4 เท่าตัว รวม 15 ปีอาจสูงถึง 900 กว่าล้านบาท ซึ่งมากกว่าราคาตั้งต้นประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็กที่ 140 ล้านบาทถึงเกือบ 7 เท่าตัว

กองทัพบก อสมท. กรมประชาฯ ไทยพีบีเอส ออกอากาศคู่ขนานและให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล

ที่ประชุมกสท. วันที่ 17 มิถุนายน 2556 มีมติอนุญาตให้ กองทัพบก, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), กรมประชาสัมพันธ์, และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ออกอากาศทีวีคู่ขนาน (simulcast) ทั้งในระบบแอนะล๊อกและดิจิตอลความคมชัดสูง (HD: High Definition) จนกว่าจะมีการปิดระบบทีวีแอนะล๊อก และยังให้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล หรือ Multiplex หรือ MUX เป็นระยะเวลา 15 ปี

must carry, must have, non-exclusive list คืออะไร

ศัพท์ใหม่ๆที่ได้ยินกับบ่อยครั้งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับรายการทีวีที่มีความสำคัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถดูได้อย่างทั่วถึง must carry คือ ฟรีทีวีต้องดูได้ทุกช่องทาง, must have คือ รายการที่ออกได้เฉพาะช่องฟรีทีวีเท่านั้น, non-exclusive list คือ รายการห้ามผูกขาด ต้องเสนอให้ช่องฟรีทีวีออกอากาศด้วย

ร่างวิธีประมูลทีวีดิจิตอล คาดเปิดประมูล ส.ค.-ก.ย. 56

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมกสท. ได้อนุมัติ (ร่าง)ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุม กสทช.

ราคาขั้นต่ำประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ เหลือ 15,190 จาก 20,966 ล้านบาท

วันที่ 7 พ.ค. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติกำหนดราคาขั้นต่ำการประมูลทีวีดิจิตอล ช่องธุรกิจ 24 ช่อง มีมูลค่ารวม 15,190 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า 20,966 ล้านบาท (หายไปกว่า 5 พันล้านบาท) ที่ทางจุฬาฯเคยประมาณไว้ก่อนที่มีการปรับจำนวนช่องและก่อนรวมผลของประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศนท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือกฎมัสต์แคร์รี่ (Must carry)

ร่างคุณสมบัติ (บิวตี้คอนเทสต์) ช่องบริการสาธารณะ

จากการที่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ฝ่ายกสท.เสียงข้างน้อย (น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) ได้เสนอร่างคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ หรือ บิวตี้คอนเทสต์ (Beauty contest) ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายกสท. พิจารณาว่าควรออกมาเป็นหลักเกณฑ์หรือไม่ โดยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์

หน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารทีวีดิจิตอล ได้ทางเว็บ tvdigital.in.th, ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/tvdigital.in.th, และทางทวิตเตอร์ twitter.com/TVDIGITALinth ^^