Skip to:

กสทช

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คือ องค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 ที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ราคาขั้นต่ำประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ เหลือ 15,190 จาก 20,966 ล้านบาท

วันที่ 7 พ.ค. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติกำหนดราคาขั้นต่ำการประมูลทีวีดิจิตอล ช่องธุรกิจ 24 ช่อง มีมูลค่ารวม 15,190 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า 20,966 ล้านบาท (หายไปกว่า 5 พันล้านบาท) ที่ทางจุฬาฯเคยประมาณไว้ก่อนที่มีการปรับจำนวนช่องและก่อนรวมผลของประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศนท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือกฎมัสต์แคร์รี่ (Must carry)

ร่างคุณสมบัติ (บิวตี้คอนเทสต์) ช่องบริการสาธารณะ

จากการที่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ฝ่ายกสท.เสียงข้างน้อย (น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) ได้เสนอร่างคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ หรือ บิวตี้คอนเทสต์ (Beauty contest) ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายกสท. พิจารณาว่าควรออกมาเป็นหลักเกณฑ์หรือไม่ โดยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์

บอร์ดกสท. ล็อกสเปคช่องบริการสาธารณะความมั่นคง

ที่ประชุมคณะกรรมการกสท. เมื่อ 17 เมษายน 2556 ได้มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 3:1:1 เห็นชอบคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ช่องบริการสาธารณะ ประเภทที่สอง เน้นความมั่นคงของรัฐ โดยเห็นตามคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ปัญหาทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะขยายตัว องค์กรสื่อค้านกสทช.

องค์กรวิชาชีพสื่อและกสทช.เสียงข้างน้อย ค้านการให้ช่อง 5, ช่อง 11, และไทยพีบีเอส ออกอากาศทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ ตามผังรายการเดิมและไม่มีหลักเกณฑ์ควบคุม ซึ่งช่องบริการสาธารณะนั้นต้องมีเนื้อหาที่เป็นข่าวและสาระไม่น้อยกว่า 70% และยังมีข้อห้ามเรื่องการโฆษณา หากกสทช.ไม่ทบทวนจะรวมตัวยื่นศาลปกครองและถอดถอน

สถานะและกำหนดการทีวีดิจิตอลล่าสุด

กสทช.ได้เลือก DVB-T2 เป็นมาตรฐานทีวีดิจิตอลไทย (Digital TV) โดยใช้คลื่นความถี่ 470-862 Mhz (UHF band IV/V) กำหนดสเปคทีวีและกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set-top-box) ต้องรองรับการแสดงผลภาพความคมชัดสูง (High Definition: HD 1920x1080i) และความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD 720x576i) และมีผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide: EPG) โดยมีการทดลองออกอากาศที่ตึกใบหยก 2 และจะใช้งานได้จริงภายในปี 2556 มีกำหนดระยะเวลาดังนี้

กสทช. เพิ่มการบรรยายด้วยเสียงในร่างมาตรฐานเครื่องรับทีวีดิจิตอล

กสทช.เตรียมปรับสเปคมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล โดยได้ออกเป็นร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 – วันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีการเปลี่ยนแปลงจาก

บอร์ดกสท. กำหนดช่องทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ 4 ช่องรายเดิม 8 ช่องตามคุณสมบัติ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อ 25 มี.ค. 2556 ได้อนุมัติช่องรายการทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ ที่มี 12 ช่อง โดย 3 ช่อง (HD) ให้กับผู้ประกอบการเดิมตามมาตรา 82 และมาตรา 83 ของ พ.ร.บ.องค์จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.

กรรมการกสทช. นักวิชาการ ค้านให้ช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะกับช่อง5-11

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ทั้งสองท่านเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ไม่เห็นด้วยกับการยกช่องทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ แบบความคมชัดสูง (HD) ให้กับช่อง 5 และ ช่อง 11 เพราะขัดแนวทางปฏิรูปสื่อที่กสทช.วางไว้ เช่น ที่ผ่านมา ช่อง 5 นำเสนอข่าวสารและสาระประโยชน์ประมาณ 44% ที่เหลือเป็นเนื้อหาบันเทิง ซึ่งไม่ตรงกับกรอบช่องบริก

สเปคมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

กสทช.ได้กำหนดสเปคมาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ทั้งแบบมีจอภาพ (ทีวี) และแบบไม่มีจอภาพ (กล่องรับสัญญาณ Set top box) เป็นมาตรฐาน "กสทช. มส. 4002-2555" เรียบร้อยแล้วครับ โดยจะต้องรองรับ DVB-T2 ได้ทั้งแบบมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) และแบบมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD)

ต้องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อระบบทีวีของไทยเปลี่ยนไปเป็นทีวีดิจิตอล ??

อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนกำลังให้ความสนใจ เมื่อทราบว่าระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ของเมืองไทย กำลังจะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทีวีในระยะเวลาอันใกล้นี้ นั่นคือ "ต้องเตรียมตัวอย่างไร" 

 

หน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารทีวีดิจิตอล ได้ทางเว็บ tvdigital.in.th, ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/tvdigital.in.th, และทางทวิตเตอร์ twitter.com/TVDIGITALinth ^^